Pimpinan Fakultas

Dekan : Dr. Retno Widowati, M.Si.
Wakil Dekan : Ns. Milla Evelianti Saputri, S.Kep., M.KM

Ketua Progdi Ilmu Keperawatan : Ns. Aisyiah, S.Kep., M.Kep.
Sekretaris Progdi Ilmu Keperawatan : Ns. Dayan Hisni, SKep, M.NS

Ketua Progdi Kebidanan : Rukmaini, S.ST, M.Keb
Sekretaris Progdi Kebidanan : Dewi Kurniati, S.ST, M.Keb

Kepala Laboratorium Keperawatan                 :     Ns.Naziyah, S.Kep, M.Kep

Kepala Laboratorium Kebidanan                     :   Sri Dinengsih, S.SiT, M.Kes

Ketua P3M FIKES UNAS                                  :    Dra. Suprihatin, MSi

Sekretaris                                                              :    Drs. Sutarno, MKes.

Ketua Unit Penjaminan Mutu                           :   dr. Andi Julia Rifiana, M.Kes

Kepala Tata Usaha                                             :   Sarwanto, S.E.

Kepala Perpustakaan Fakultas                        :   Dra. Yarni, M.Kes

 

Comments are closed.